DỰ TOÁN PHÍ LĂN BÁNH

Tải trọng
Số chỗ
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.
Giá xe (bao gồm VAT)
Lệ phí trước bạ:
- Mức lệ phí
%
- Thành tiền
Phí đăng ký biển số xe
Dịch vụ:
Phí đăng kiểm
Phí đường bộ (1 năm)
Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm thân xe
TỔNG CỘNG (VNĐ)
Chat hỗ trợ
Chat ngay
error: Content is protected !!